Arc peste timp - zece ani de la înființarea  bisericii Înălțarea Domnului - Cuvioasa Parascheva, Montréal.

Arc peste timp – un prim deceniu de ființare a unei obști ortodoxe românești din diasporă.

Biserica "Înălțarea Domnului-Sfânta Cuvioasă Parascheva" din Montréal  s-a născut, prin voia lui Dumnezeu, la 12 Decembrie 2004. La această dată un grup de aproximativ 160 de credincioși ortodocși români, adunați în jurul preotului lor, transferat de la o altă biserică din metropolă, au înaintat o cerere către Episcopia Ortodoxă Română din America (ROEA), prin care se cerea aprobarea înființării unei noi Misiuni Ortodoxe, cu hramul "Înălțarea Domnului", avându-l ca preot pe P.C. Sa Părintele Nicolae Stoleru. La 21 ianuarie 2005, s-a primit binecuvântarea Înalt Preasfințitului Nathaniel, Chiriarhul acestei Episcopii. I.P.S. Sa a binevoit să trimită la acea dată Antimisul și Sfintele Vase necesare slujirii. Astfel, cu multă bucurie, la 23 ianuarie 2005, s-a oficiat prima Sfântă Liturghie la această nouă Misiune Ortodoxă, a cărei primă locație a fost la adresa: 4940, Ave. MacDonald, NDG. Cu nostalgie rememorăm astăzi căutările pribege (preot și preoteasă, fiu, Cătălin și noră, Raluca), a unui sfânt locaș, unde să ne putem ruga, până când Milostivul Dumnezeu ne-a dăruit această providențială locație.  La 20 februarie 2005 a avut loc Adunarea Generală Constituantă, în prezența unui delegat al Episcopiei, Protopopul Dumitru Păun iar la 28 februarie același an, autoritățile canadiene au eliberat oficial autorizația de funcționare (Lettres Patentes).

 La rugămintea unor credincioși cu multă evlavie pentru Sf. Cuvioasa Parascheva, în cadrul celei de-a doua Adunări Generale din februarie 2006, Părintele Nicolae Stoleru a supus votului propunerea ca biserica să aibă două hramuri, iar cel de-al doilea hram (cel mic, de uz liturgic intern) să fie numele Cuvioasei. Propunerea a fost votată în unanimitate iar Centrul Eparhial a luat act cu multă bunăvoință de această inițiativă.

Deși foarte mulți dintre membrii acestei Biserici românești din Montréal sunt destul de tineri, în cea mai mare parte relativ nou veniți pe aceste meleaguri și întâmpinând toate greutățile de la începutul acomodării și integrării în societatea canadiană, cu multă jertfelnicie au început să conlucreze cu păstorul lor la înzestrarea bisericii cu obiectele de cult necesare și la împodobirea ei conform ritului, canoanelor și tradiției ortodoxe.  Într-un răstimp de doar un an și nouă luni de la înființarea Bisericii "Înălțarea Domnului - Sf. Cuv. Parascheva" din Montréal, au fost fie confecționate, fie procurate, din donații ale credincioșilor, majoritatea obiectelor de cult necesare unei funcționări normale, respectiv icoane și obiecte de mobilier bisericesc. În chiar primele luni de existență a fost construită, de către credincioșii bisericii, o catapeteasmă mobilă, care să poată fi montată la fiecare slujbă și apoi strânsă cu ușurință, datorită faptului că în acea biserică se oficiau slujbe și de către comunitatea anglicană, proprietara, care nu are catapeteasmă în tradiția ei. Primul registru al catapetesmei, cu icoane și crucea Sfintei Mese (aceasta din urmă lucrată și donată de Beniamin Moldovan), au fost instalate de Sfintele Paști 2005, la doar patru luni de la înființarea Misiunii și sfințite de către Episcopul vicar, P.S. Irineu, la data de 2 mai 2005, în cadrul slujbei de hirotonire întru diacon a teologului Cătălin Stoleru. Primele rânduri de veșminte și praporii au fost donațiile credincioaselor Emilia Moldovan și Maria Agapi. Al doilea registru al catapetesmei, cu icoane, a fost instalat câteva săptămâni mai târziu. La această catapeteasmă s-au adaugat o Sfântă Masă și un iconostas mic, care au fost sfințite de către I.P.S Nathaniel, cu ocazia vizitei din Vinerea mare a Sfintelor Paști, 2006. De menționat că această frumoasă catapeteasmă este originală, atât ca realizare tehnică propriu-zisă, precum și ca obiect de artă , fiind concepută și lucrată , împreună și cu pupitrul de strană, tetrapodul pentru citirea Evangheliei, sfânta masă și iconostasul) de către soții Daniela și Dan-Augustin Bochiș (primul președinte al Consiliului Parohial).

Credincioșii Bisericii "Înălțarea Domnului - Sf. Cuv. Parascheva" din Montréal  sunt români care doresc să-și păstreze identitatea, credința, limba și tradițiile și sunt conștienți că pentru acest lucru trebuie să se adune în jurul preotului, în ambianța Bisericii. Astfel, la 15 septembrie 2005 și-a deschis porțile Școala Duminicală, cu predarea Religiei, a Limbii Române și Istoriei neamului românesc, având, de

asemenea, un cerc de pictură de icoane pe sticlă și un cerc de muzică (prof. Mihaela Corduban). Profesorii care au predat la această școală erau pregătiți în țară și au depus această muncă benevol și dedicat. Au fost organizate serbări în cadrul școlii, cu ocazia sărbătorilor Crăciunului, Zilei Mamei și încheierii anului școlar, precum și două expoziții de icoane pe sticlă, cu efortul  organizatoric și de creație al enoriașelor Mihaela Stroe și Ofelia Armașu. De Sfintele Pasti, 2006, a apărut primul număr al revistei de spiritualitate ortodoxă si orizont cultural "Iconostas", editată trimestrial de către biserică. Inițiativa a fost promovată de prof. Mihaela Fârșirotu, având scopul de a contribui publicistic la răspândirea învățăturii și credinței ortodoxe și la afirmarea ethos-ului românesc.

Cu persoane dintr-un amplu grup de doamne, extensie a organismului parohial corespunzător, care au  ilustrat și onorat consecvent, de-a lungul acestor ani, un benevolat admirabil, am reușit să pregătim, consecutiv, în fiecare lună  a acestei perioade de zece ani, o masă comunitară (convertită vara în picnic iar la sfârșit de an în petrecere de Revelion) și aceasta fiindcă s-a înțeles unanim că această  inițiativă este deopotrivă un prilej de comuniune dar și de sprijin financiar, pentru cheltuieli curente și punctuale ale bisericii (salarii, chirii, impozite, consumuri etc.). Lângă ostenitoare precum: Eugenia Ivanovschi, Claudia Horoi, Tatiana Bârsan, Aura Fornade, Ioana Todor, Margareta Hossu, Roxana Ionescu, Rodica Neda, Monica Onofrei, Victoria Matei, Cristina Ionescu, Ioana Păstaie, Adriana Raia, Mihaela Nedelcu, Claudia Coroiu, Ecaterina Oprea, Alina Pricop, Aliona Mămăligă, Georgeta Ionescu, Simona Hodoș, Mădălina Stoleru, Raluca Feru, Sonia Cioca, Sonia Simion, Elena Aprozeanu-Bute (și lista poate continua), s-a aflat totdeauna, neobosită, cu sfatul și aportul concret, preoteasa Rodica Stoleru. Cu multe prilejuri am îmbogățit calitatea meselor cu produsele de patiserie-cofetărie și carmangerie livrate de Dragoș & Angelica Lazăr «Angelica», Constantin Mandache «Bourett», Vasile Prigoreanu «Danube», Ioan Ghiță-Hoffman «Transilvania». Sincere mulțumiri tuturor !
Aducem mulțumiri delicate doamnelor Eftimița Roman, Aura Fornade, Adriana Raia și tuturor enoriașelor care au împodobit biserica, în atâtea Duminici și sărbători, cu flori frumoase, la fel de frumoase ca și sufletele lor.

Datorăm recunoștință enoriașelor Marina Bucur, Elena Berenghe, Paraschiva Fornade, Maria Cațanu, trecute la Domnul, de-a lungul acestor ani, pentru dragostea lor jertfelnică față de sfânta Biserică și le purtăm în rugăciunile noastre.

 Ne-am făcut, încă din primii ani de existență, planuri de viitor, generoase și entuziaste. Ne-am  dorit să avem un sfânt lăcaș al nostru, să construim adică o biserică nouă, potrivit tradiției ortodoxe românești. Am înțeles destul de repede că această dorință nu corespundea, pentru moment, puterii noastre financiare și în condițiile în care sporea semnificativ numărul comununităților ortodoxe românești la Montréal. Am ținut însă vie convingerea că ceea ce dorim să realizăm este un lucru bineplăcut lui Dumnezeu și dacă vom fi statornic și ferm uniți în credință, în idealuri și dragoste creștinească, eforturile noastre nu vor rămâne nerăsplătite de Dumnezeu. Am traversat și momente de criză și am înfruntat oarecari elanuri de dezbinare, ca tot atâtea încercări pentru noi, dar care ne-au întărit și motivat mai mult spre înfăptuiri temeinice. Cu luciditate și realism am renunțat la proiectul construirii de nou edificiu, în favoarea cumpărării unui locaș și oportunitatea s-a ivit – cu rânduială de la Dumnezeu - în primăvara anului 2009, în Postul Păresimilor. O comunitate anglicană, din același arondisment cu locația noastră dintâi, a pus în vânzare modestul ei locaș de cult, împreună cu micul teren aferent. Dăm slavă lui Dumnezeu căci, la apelul viguros și convingător pe care l-am făcut enoriașilor și prietenilor așezământului « Înălțarea Domnului- Cuvioasa Parascheva », cu advertise mediatic lansat de Raluca Stoleru, am avut parte de o mobilizare uimitoare și, pe lângă cele aproape 100.000 CAD strânși în prealabil, la Sfintele Paști ale anului 2009, am adăugat încă alți 50.000 CAD și, cu această sumă, plus un credit de 100.000 CAD, acordat de către vânzătorul proprietății, Dioceza anglicană de Montréal, am reușit să intrăm într-un locaș, modest dar primitor, pe care dintru început l-am simțit al nostru și corespunzând într-o mare măsură nevoilor comunității noastre. Creditul, acordat pe o perioadă de cinci ani, cu o dobândă suportabilă, a fost acoperit punctual și integral în perioada impusă, astfel că urmare unui ultim apel, de-a lungul primei jumătăți a anului în curs, 2014, cu începere din data de 15 iunie ne-am degrevat total de datorii, devenind deplin proprietari. Statutul de proprietari implică, evident, o preocupare responsabilă pentru patrimoniul dobândit și, în ce privește clădirea bisericii, datând din 1938, se impun , neîntârziat, anumite lucrări de restaurare. În același timp o necesitate stringentă este construirea, lipită de corpul bisericii, a unei săli parohiale, pentru adăpostirea activităților din prelungirea programului liturgic, precum și a celor comunitare, de socializare.

Încă de la începutul  statornicirii în propriul locaș au arătat bunăvoință și inițiative constructive în amenajarea spațiilor de cult și gospodărești, în împodobirea bisericii cu odoare alese, în asumarea cerințelor administrative, buni credincioși și oameni pricepuți, precum : Mihai Bârsan -președintele Consiliului Parohial,  Ioniță Laurian (instalarea catapetesmei/amenajarea holului principal, ferestre noi termopan, degajare stage), Dan Fornade și Peter Cioban,(amenajarea subsolului, protecție pereți exteriori/troiță, clopot, frigidere, mochetare planșee), frații Mircea și Daniel Man, Lucian Bute, Nicolae Șoimu, Florin & Claudia Raia, Doru David, Sorin Acostăchioae, Sorin Marinescu, Marcel Constantin, Eduard Panfilii, Aurel Gramescu (donații obiecte importante de cult), Viorel Horoi (gard protector la zidul altarului, semnul bisericii, degajare stage, office design), Dan Bochiș, Ioan Krișka (troiță/cruce acoperiș biserică), Marius Dăbuleanu (instalații electrice), Răzvan Arhire (administrare site biserică și amplificare sunet), frații Strâmbu (plomberie), Cătălin Nedelcu, Dorel Mămăligă, Florin Țuțu, Marian Costache, Aurel Ruști (întreținere gospodărească), preot Florin Stefan Stoleru și Ionel Deac (axionițe), Florin Eleneș (birotică), Florin Dumitrescu (servicii contabile și consultanță), Arhit. Victor Simion (servicii de proiectare și consultanță), Me Anton Morogan (servicii notariale), Theodor Tănase, Cătălin Damir, Elena Aprozeanu-Bute (foto site biserica) etc. O rodnică și fluentă colaborare cu parohul, răspunzând cu promptitudine multor solicitări, au avut și ceilalți membri ai Consiliului parohial, pe lângă cei trei deja menționați mai sus, în mare parte cu mandate multiple: Victor Feru, Victor Verzea, Adrian Constantin, Cristian Lupu, Radu Iftimie, Bogdan Corciovă, Marius Dicu. Tuturor calde mulțumiri !

Mărturisim  bucuria fără pereche de a fi fost dăruiți, acum doi ani, cu unul din veșmintele care au acoperit sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea așezământului nostru. I.P.S. Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei ni l-a încredințat, cu Hrisov de identitate, prin președintele nostru Mihai Bârsan, care s-a deplasat special la Iași, pentru a-l primi. Am așezat prețiosul odor într-o frumoasă

raclă sculptată, prin grija preotului Ștefan-Florin Stoleru, a preotesei Rodica Stoleru și ca donație colectivă și, împreună cu icoana ferecătură a Cuvioasei, din propria axioniță (împodobită cu râvna și cheltuiala familiei Mircea & Anca Man), am adăugat o valoroasă podoabă bisericii noastre.

În perioada pe care o trecem în revistă, la altar, lângă preotul paroh, s-au aflat preotul Ștefan-Florin Stoleru, diaconul și mai apoi preotul asistent Cătălin Stoleru iar la strană, mai nou, diaconul Nicolae Marinescu, Eftimița Roman, teologul Daniel Ion, Beatrice și Iulia Brad, Gabriel Pricop, Elena Constantin, Bogdan și Oana Corciovă, Leon și Doinița Șaramet. Ierarhii noștri, I.P.S. Arhiepiscop Nathaniel și respectiv P. S. Episcop Vicar Irineu, au efectuat vizite canonice, alternant, aproape în fiecare an.

De menționat,  cu bucurie și faptul că, în ultimii ani s-au adăugat obștii rugătoare nu puțini frați basarabeni, emigranți  ca și noi, care au fost înconjurați cu căldură și s-au regăsit sufletește în biserica noastră iar unii s-au și implicat, cu râvnă și jertfă, în bunul mers al ei.

Acum, la popasul aniversar, mulțumind cu recunoștință tuturor binevoitorilor și binefăcătorilor de până acum, ne întărim încredințarea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care va intensifica și va spori devotamentul și jerfelnicia  susținătorilor acestui așezământ ortodox românesc al nostru de aici, spre toate cele de folos și trebuință, în anii ce vin.

Mărire și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate!
Preot Dr. Nicolae Stoleru
P a r o h                                                                                                                                                                                

Anul mântuirii 2014, octombrie 18