Slujitori

preot-paroh | preot-asistent

^ Preot paroh : Părintele Profesor Doctor Nicolae StoleruM-am născut în anul 1947, în așezarea de podgorie Jariștea, din părțile Vrancei, din părinții Neculai și Aglaia, buni creștini ortodocși.

După clasele primare și gimnaziale, prin examen de admitere, pe locul I, am devenit elev al Seminarului Teologic din Buzău, între anii 1961-1966.

În continuare, în perioada 1966-1970, de asemenea prin admitere, cu totul onorabilă, am devenit student la Institutul Teologic Universitar din București, unde am obținut Licența cu teza "Antropologia principalelor religii actuale".

În paralel cu studiile teologice universitare, am urmat și absolvit, cu Baclaureat, în sistemul fără frecvență, Liceul teoretic, secția umanistă "Unirea" Focșani - Vrancea, cu aprobare din partea Ministerului Învățământului. A fost nevoie să parcurg discipline precum Matematica, Fizica, Chimia, Biologia etc., care nu se regăseau atunci în programa de învățământ seminarială.

Între anii 1970-1973 am urmat, la același Institut Teologic din București, cursurile de Doctorat în Teologie, secția sistematică, specializarea Morală creștină, lucrând cu reputatul profesor Dr. Constantin C. Pavel, cu studii strălucite la Sorbona. În perioada studiilor pentru licență și postuniversitare învățământul teologic nu se afla sub auspiciile statului ci era strict confesional.

În anul 1972 m-am căsătorit cu Rodica-Eliza, licențiată în Științe economice, fiica preotului Constantin Papuc iar în anul următor, 1973, la 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, am fost hirotonit preot pentru parohia urbană Mărășești, județul Vrancea, Eparhia Buzăului. Tot în acest an mi s-a născut primul copil, fiica Gabriela.

Prin examen, organizat de Cancelaria Sf. Sinod al B.O.R., am obținut o bursă de studii, din partea Consiliului Ecumenic al Bisericilor (CEB), la Universitatea din Geneva, în vederea pregătirii Tezei de Doctorat în Teologie. Concomitent cu studiile în Elveția, în aceeași perioadă, 1973-1974, am slujit, în paralel cu pr. Prof. Ion Bria, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române la CEB, ca preot al comunităților românilor ortodocși din Geneva și Neuchâtel.

De la întoarcerea de la Geneva, în 1974 și până în 1990 n-am mai avut nici o înlesnire, din partea autorităților vremii de a ieși în Occident. S-au făcut presiuni, însoțite de amenințări, mai ales către tatăl meu socru, fost deținut politic (condamnat la 15 ani de închisoare), în privința legăturilor cu Occidentul sau cu riscurile eventualității rămânerii mele acolo.

Începând cu anul 1975, până în 1990, am slujit ca preot de parohie, într-un sat de câmpie din județul Prahova, Arhiepiscopia Bucureștilor. Aici am avut realizări și împliniri deosebite și temeinice, pe tărâm pastoral-gospodăresc și aici au venit pe lume următorii trei copii, din cei patru pe care mi i-a dăruit Dumnezeu.

Am urmat și absolvit, în timpul util, cursurile preoțești de definitivare și promovare iar în anul 1990 am obținut titlul de Doctor în Teologie, cu teza intitulată "Spiritualitatea Ortodoxă și slujirea creștină", sub conducerea științifică a Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu. Am publicat respectiva lucrare în același an, în Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române (EIBMBOR).

Între anii 1990-1992, prin hotărârea Sinodului Mitropolitan al Ungrovlahiei, am funcționat ca profesor, la discipline din cadrul modulului de Teologie Sistematică, la Seminarul Teologic Liceal din București.

Începând cu anul 1991, în paralel, am intrat și în colectivul de cadre didactice de la Departamentul de Teologie Sistematică, din Facultatea de Teologie Ortdoxă a Universității București. (Aici, până la plecarea în U.S.A., pentru preoție misionară, în luna mai 2001, obținusem titularizare ca "senior lector", cu norma de bază la disciplina Teologie Morală și Spiritualitate Ortodoxă).

În anii 1994-1995, din încredințarea Prea Fericirii Sale Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, am lucrat la Ministerul Apărării Naționale, pentru pregătirea reintroducerii capelanatului în Armata română, la cererea acesteia, după aproape cincizeci de ani de la desființare, în 1948, de către puterea comunistă. În această perioadă am participat, între altele, la mai multe conferințe și schimburi de experiență cu alte armate, cu activitate continuă în domeniu, la Norfolk (USA), Copenhaga (Danemarca), Amsterdam (Olanda) și am făcut parte din delegații militare de reprezentare la Pentagon (USA), Comandamentul general NATO - Stuttgart (Germania) și la Bundeswehr-ul german.

Cu începere din anul 1994 m-am implicat și în configurarea învățământului teologic superior, la Universitatea "Ovidius" din Constanța. Aici am fost încadrat conferențiar asociat, pe disciplinele specializării și competenței mele, contribuind, până la plecarea din țară, în 2001, la pregătirea a șapte promoții de absolvenți, de ambe sexe.

Fiii și fiicele mele au cu toții pregătire universitară teologică (iar fiicele și filologică, franceză, respectiv greacă). Acestea sunt amândouă profesoare de Religie în București. Cei doi băieți mi s-au alăturat, pe continentul american, pentru a sprijini pastorația mea misionară și cu toții slujim biserica, în calitate de preoți. Toți copiii sunt căsătoriți și am de la aceștia, până acum, patru nepoți.

În cadrul obligațiilor academice de cercetare, am publicat peste 30 de studii și articole, în revistele teologice ale BOR și am redactat cursuri universitare de uz intern. Pe lângă activitatea didactică propriu-zisă am fost fie președinte, fie membru în nenumărate comisii de examene de admitere și bacalaureat la Seminarii Telogice Liceale, la admiteri în facultate, la cursuri preoțești de definitivare și promovare, precum și de titularizare și definitivat pentru profesorii de Religie etc.

În anii 1996 și 1999 am beneficiat de burse de studii trimestriale, din partea Bisericii Romano-Catolice, la "Ostkirchliche Institut", din Regensburg - Germania și "scholar-in-residence", la "American Tantur Institute" din Ierusalim - Israel.

Începând cu anul 1990 și până la plecarea din țară, în USA, am slujit ca preot la o biserică de enorie, "Sf. Ștefan", din municipiul București, în zona Cișmigiu - Opera Națională. Experiența pastorală, acumulată în anii de preoție de până atunci, am folosit-o în îndrumarea duhovnicească și liturgică a mai multor promoții de elevi și studenți, care s-au perindat și au cercetat cu regularitate biserica bucureșteană a slujirii mele preoțești.

La București aflându-mă, în acea perioadă, am avut contact nemijlocit cu mass media, prin multiple colaborări la emisiunile religioase ale Radioului și Televiziunii Române, precum și în presa educativă a Armatei. Protocolul didactic și de reprezentare mi-a oferit prilejul să predic adesea la Catedrala Patriarhală și să susțin comunicări pe profil de capelanat, în instituții militare din țară și străinătate.

La 10 Mai 2001 am venit în America și am intrat sub omoforul Înalt Prea Sfinției Sale, Arhiepiscopul Nathaniel, în Episcopia Ortodoxă Română din America (ROEA), fiind numit preot misionar la Misiunea Ortodoxă Română "Schimbarea la față" din Hartford, Connecticut, USA.

La 9 Martie 2003 m-am transferat, ca preot paroh, la Biserica Ortodoxă Română "Buna Vestire" din Montréal, Québec, Canada.

La 12 Decembrie 2004 mi-am încheiat misiunea de paroh la sus-numita biserică iar la 28 ianuarie 2005 am săvârșit prima Sfântă Liturghie la Misiunea nou înființată, "Înălțarea Domnului", tot la Montréal și sub aceeași jurisdicție.
Aici slujesc până în prezent.

Preot Nicolae Stoleru

15 martie 2008

 

 

^ Preot-asistent : Paul-Cătălin StoleruM-am născut la 17 iunie 1975, în localitatea Urlați, județul Prahova, ca al doilea fiu într-o familie de preot ortodox și profesor de Teologie. Am urmat școala primară și gimnazială în localitatea Albești-Paleologu, județul Prahova, între anii 1982-1990.

În perioada 1990-1995 am început cursurile Liceului teoretic în Municipiul Ploiești și am continuat cu cele ale Seminarului Teologic Liceal București, unde am obținut diploma de Bacalaureat.

Între anii 1995-1999, am urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din Universitatea București, secția Pastorală, unde am fost declarat licențiat (promoția 1999), cu lucrarea "Biserica și lumea la sfârșit și început de mileniu - evaluare morală și perspectivă", sub coordonarea Pr. Lector Liviu Stoinea.

În anul universitar 1999-2000 am absolvit cursurile de Master's în Teologie Ortodoxă, în cadrul aceleiași facultăți, având ca subiect de disertație "Responsabilitatea Bisericii față de mișcările și organizațiile spiritualiste contemporane", sub îndrumarea Arhid. Prof. Petre David.

În perioada 2001-2003, am urmat cursuri la St. Tikhon's Orthodox Theological Seminary (South Canaan, Pennsylvania) și o sesiune de studii aprofundate la St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary (New York), două școli de Teologie Ortodoxă aflate sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Americane (OCA).

În timpul studiilor seminariale și universitare am desfășurat, în paralel, o amplă activitate pe linia muzicii corale și pentru promovarea cântării psaltice bizantine. Am participat la turnee, în țară și străinătate, cu corala de studenți a Facultății de Teologie și cu corala preoțească "Te Deum Laudamus" din București.

Din toamna anului 2001, am devenit membru activ al Asociației Tinerilor Ortodocși Români din America de Nord (AROY), unde am participat la reuniuni social-organizatorice ale Asociației. De asemenea, mi-am adus contribuția în cadrul octetului vocal "Synaxis" la manifestări religioase și culturale prilejuite de Congresul preoțesc anual și la alte evenimente religioase din cadrul Arhiepiscopiei "Vatra".

În Octombrie 2004, m-am căsătorit cu domnișoara Raluca-Mihaela Chiurciu, doctorand la HEC Montreal, împreună cu care m-am stabilit la Montréal, Canada.

Ca o încununare a pregătirii și formării mele teologice, la 2 mai 2005, am fost hirotonit diacon de către P.S. Irineu, Episcop Vicar al ROEA, pe seama Bisericii "Înălțarea Domnului" din Montréal, unde slujesc alături de tatăl meu.

În anii 2006 și 2007, Dumnezeu ne-a dăruit două fetițe, Antonia-Andreea și Agatha-Maria.

Activez de asemenea în cadrul coralei bisericii, "Anastasis" și, împreună cu aceasta, în anul 2007, am înregistrat, editat și lansat, de Sfintele Paști, un CD conținând Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur.

Începînd cu 24 octombrie 2010 (ziua primirii darului sfînt al hirotoniei intru preot prin punerea mâinilor aceluiași Arhiereu P. S. Irineu), slujesc ca preot-asistent pe seama misiunii mai sus menționate.

Concomitent cu responsabilitățile de cleric sunt și salariat al FedEx Canada.

Preot Paul-Cătălin Stoleru

1 decembrie 2010 
^