Istoric

Biserica "Înălțarea Domnului și Sfânta Cuvioasă Parascheva" s-a născut, prin voia lui Dumnezeu, la 12 Decembrie 2004. La această dată un grup de aproximativ 160 de credincioși ortodocși români, adunați în jurul preotului lor, au înaintat o cerere către Episcopia Ortodoxă Română din America prin care se cerea aprobarea înființării unei noi Misiuni Ortodoxe la Montréal, cu hramul "Înălțarea Domnului" avându-l ca preot pe P.C. Sa Părintele Profesor Dr. Nicolae Stoleru.

La 21 ianuarie 2005, s-a primit binecuvântarea Înalt Preasfințitului Nathaniel, Arhiepiscopul acestei Episcopii. I.P.S. Sa a binevoit să trimită la acea dată Antimisul și Sfintele Vase necesare slujirii. Astfel, cu multă bucurie, la 23 ianuarie 2005, s-a oficiat prima Sfântă Liturghie la această nouă Misiune Ortodoxă, a cărei locație este, de atunci, Ave. MacDonald, nr. 4940.

La 20 februarie 2005 a avut loc Adunarea Generala Constituantă în prezența unui delegat al Episcopiei, Pr. Dumitru Păun, iar la 28 februarie autoritățile canadiene au eliberat oficial autorizația de funcționare (Lettres Patentes).

La rugămintea unor credincioși cu multă evlavie pentru Sf. Cuv. Parascheva, în cadrul celei de-a doua Adunări Generale din februarie 2006, Părintele Nicolae Stoleru a supus votului propunerea ca biserica să aibă două hramuri, iar cel de-al doilea hram al bisericii (hramul mic, de uz liturgic intern) să fie Sf. Cuv. Parascheva. Propunerea a fost votată în unanimitate.

Deși foarte mulți dintre membrii acestei Biserici românești din Montréal sunt tineri, în cea mai mare parte nou veniți pe aceste meleaguri și întâmpinând toate greutățile de la începutul acomodării și integrării în societatea canadiană, cu multă jertfelnicie au început să conlucreze cu păstorul lor la înzestrarea bisericii cu obiectele de cult necesare și la împodobirea ei conform ritului, canoanelor și tradiției ortodoxe.

Într-un răstimp de doar un an și nouă luni de la înființarea Bisericii "Înălțarea Domnului - Sf. Cuv. Parascheva" din Montréal, au fost cumpărate, din donații ale credincioșilor, majoritatea obiectelor de cult necesare unei funcționări normale, icoane precum și obiecte de mobilier bisericesc.

În chiar primele luni de existență a fost construită de către credincioșii bisericii o catapeteasmă mobilă care să poată fi montată la fiecare slujbă și apoi strânsă cu ușurință, datorita faptului că în această biserică se oficiază slujbe și de către comunitatea anglicană, care nu are catapeteasmă în tradiția ei.

Primul registru al catapetesmei a fost instalat de Sfintele Paști 2005, la doar 4 luni de la înființarea Misiunii și a fost sfințit de către Episcopul vicar, P.S. Irineu, la data de 2 mai 2005, în cadrul slujbei de hirotonire întru diacon a teologului Cătălin Stoleru.

Al doilea registru al catapetesmei a fost instalat câteva săptămâni mai târziu. La această catapeteasmă s-au adaugat o Sfântă Masă și un iconostas mic care au fost sfințite de către I.P.S Nathaniel cu ocazia vizitei din Vinerea mare a Sfintelor Paști, 2006. De menționat că această frumoasă catapeteasmă este originală atât ca realizare tehnică, cât și ca obiect de artă.

Credincioșii Bisericii "Înălțarea Domnului - Sf. Cuv. Parascheva" din Montréal fac parte dintre românii care nu doresc să-și piardă identitatea, credința, limba și tradițiile și sunt conștienți că pentru acest lucru trebuie să se adune în jurul preotului, în cadrul Bisericii.

Astfel, la 15 septembrie 2005 și-a deschis porțile Școala Duminicală cu predarea religiei, limbii române și istoriei neamului românesc, având, de asemenea, un cerc de pictură de icoane pe sticlă și un cerc de muzică. Profesorii care predau la această școala sunt pregătiți în țară și depun această muncă benevol.

Au fost organizate serbări în cadrul școlii, cu ocazia sărbătorilor Crăciunului, Zilei Mamei și încheierii primului an școlar, precum și 2 expoziții de icoane pe sticlă.

De Sfintele Pasti, 2006, a apărut primul număr al revistei de spiritualitate ortodoxă si orizont cultural "Iconostas", editată trimestrial de către Biserica noastră, cu scopul de a contribui și pe această cale la răspândirea învățăturii și credinței ortodoxe.

Planurile noastre de viitor sunt generoase, realiste și înțelepte. În primul rând, dorim să avem lăcașul nostru de cult, să construim o biserică potrivit tradiției ortodoxe românești. Chiar dacă această dorință nu corespunde, pentru moment, puterii noastre financiare, suntem convinși că ceea ce dorim să realizăm este un lucru bineplăcut lui Dumnezeu, iar dacă ni se vor alătura mai mulți membri ai comunității românești din Montréal și împrejurimi și dacă rămânem uniți în credință, în idealuri și dragoste creștinească, eforturile noastre nu vor rămâne nerasplătite de Dumnezeu.

Slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate!

Amin